Správa počítačových sietí

IT Outsourcing 

Outsourcing :

 

je riešením dilemy a protichodných požiadaviek na kvalitu servisu pri zachovaní nízkych nákladov.


Outsourcing je využívanie cudzích zdrojov pre vykonávanie takých činností, ktoré sú pre firmu finančne neefektívne, pričom externý dodávateľ tieto služby dokáže zabezpečiť kvalitnejšie a lacnejšie.


Naša spoločnosť neustále sleduje najnovšie trendy v oblasti informačných technológií. Súčasne pozná detailne Váš systém, Vaše požiadavky a doporučuje potrebné zmeny, aby systém bez problémov spĺňal Vaše potreby.


Uzavretím outsourcingovej zmluvy získavate špičkového odborníka so všetkými jeho znalosťami a vedomosťami, ktorý Vám môže byť k dispozícii vždy, keď ho potrebujete, avšak za cenu omnoho nižšiu, ako sú náklady na vlastného odborného zamestnanca.

 

Váš informačný systém bude mať zabezpečenú profesionálnu starostlivosť, čo Vám umožní plne sa sústrediť na svoju prácu. 

 

Kontakt

Adresa: ACS-NET spol. s r.o. Tel .: 00421 2 44452133
Račianska 109/B Fax .: 00421 2 44452130
831 02 BRATISLAVA
E-mail: acsnet@acsnet.sk